Saigon Locals logo

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIETNAMLOCALS

Giới thiệu về nhà tuyển dụng:Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mở rộng thị trường trong năm 2017, Công ty TNHH MTV Du lịch Việt Nam Locals tuyển dụng nhân sự làm việc tại Huế với yêu cầu như sau: Vị trí cần tuyển dụng:Nhân viên kinh doanh –...

THONG TIN TUYEN DUNG HOI AN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIETNAM LOCALS CHI NHÁNH HỘI AN Giới thiệu về nhà tuyển dụng: Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mở rộng thị trường trong năm 2017, Công ty TNHH MTV Du lịch Việt Nam Locals – Chi nhánh Hội An tuyển dụng nhân sự làm...

BACH MA PHOTO TOUR

EST OPPORTUNITY PHOTO TOUR IN HUE CITY Bach Ma National park is a great destination for Photo Tour in Hue city. During travel inCentral Vietnam, wherever you stay in Danang, Hoian or Hue you can plan to travel to Bach Ma National Park. What...